Khí tear

Để ước mơ rằng bạn đã nhận được khí tear, biểu hiện cảm xúc khó chịu và chán nản được gây ra bởi một số mối quan hệ. Hãy cẩn thận của những người này làm cho bạn cảm thấy xấu và đưa họ ra khỏi cuộc sống của bạn cũng như có thể.