Đặc biệt K

Ước mơ về đặc biệt K có thể đại diện cho những tình huống mà bạn tự ý thức về tất cả các quyết định của bạn đang được tốt. Mong muốn được làm cho sự lựa chọn đúng tất cả các thời gian. Hãy cẩn thận với tất cả mọi thứ bạn đang làm. Một mong muốn chắc chắn rằng tất cả mọi thứ bạn đang làm là tích cực hoặc sản xuất. Ketamine có thể phản ánh một suy nghĩ của tự cải thiện. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước ăn uống đặc biệt. Trong cuộc sống thực, cô vừa gặp một chàng trai sau một thời gian dài duy nhất. Các K đặc biệt phản ánh như thế nào xấu hổ cô đã chọn guy này như là một đối tác và chất lượng của nhân vật của cô.