Sniper

Giấc mơ về một tay bắn tỉa tượng trưng cho tàng hình và cần có sự ra quyết định. Nó có thể phản ánh nỗ lực của bạn để hoàn toàn xấu hổ một ai đó mà không bị chú ý. Bí mật cố gắng để ngăn chặn một cái gì đó. Cố gắng để ngăn chặn một người hoặc vấn đề mà không bị bắt. Lùi lại một người nào đó. Cuộc tấn công ẩn. Bạn hoặc người khác có thể cần phải tìm một cách để thể hiện sự tức giận theo một cách mang tính xây dựng hơn. Ngoài ra, một sniper có thể phản ánh cảm giác của bạn mà người dân đang bí mật làm việc để thất bại bạn hoặc xấu hổ bạn. Giấc mơ về giết chết một tay bắn tỉa có thể phản ánh những tình huống cuộc sống thức dậy, nơi bạn giải quyết cho mình một bối rối tiềm năng hoặc đối đầu với một người đã làm việc chống lại bạn sau lưng của bạn.