Transgression

đang xâm nhập vào giấc mơ tượng trưng cho nhận thức rằng bạn đang làm một cái gì đó bạn biết bạn không phải là nghĩa vụ phải. Bạn có thể buộc niềm tin của bạn trên người khác, vi phạm không gian của người khác, hoặc phá vỡ một thỏa thuận. Để khẳng định chính mình khi nó không phù hợp. Là quá chu đáo hoặc sở hữu. Trespassing có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải làm việc khó hơn để hiển thị một ai đó tôn trọng hơn. Để ước mơ rằng ai đó đang xâm nhập tài sản của bạn tượng trưng cho quan cảnh của một người hoặc tình hình xâm nhập không gian cá nhân của bạn, sự riêng tư hoặc phẩm. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng ai đó đang tuyên bố mình không thích hợp.