Sled

Giấc mơ về một chiếc sleigh có thể đại diện cho một thái độ vui tươi trong một tình huống khủng khiếp. Ngoài ra, một sleigh có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp quá nhiều niềm vui trong khi một tình huống tiêu cực được giải quyết hoàn toàn.