Crucificação (Crucify)

giấc mơ của một sự đóng đinh tượng trưng cho tổng hy sinh. Ngoài ra của chính mình, một số khu vực của cuộc sống của bạn hoặc tầm nhìn của bạn của người khác. Tiêu cực, một sự đóng đinh có thể đại diện cho sự trừng phạt không xứng đáng, tự trừng phạt, hoặc là mục đích hoặc scapegoat của người khác. Bạn có thể đang phải đối mặt với một tình huống mà ảnh hưởng hoặc hậu quả là không thể tránh khỏi. Tích cực, một sự đóng đinh có thể đại diện cho hy sinh cho người khác, hoặc duy trì các nguyên tắc hoặc giá trị ở tất cả các chi phí.