Đường hầm

Những ước mơ về một đường hầm tượng trưng cho một tình huống mà bạn có thể nghĩ về không có gì, nhưng kết thúc nó. Hoàn toàn tập trung hoặc lo lắng về một cái gì đó cuối cùng. Bạn thực sự muốn kết thúc một cái gì đó. Tiêu cực, một đường hầm có thể đại diện cho một thử thách phủ định hoặc tình huống mà bạn đang đấu tranh để vượt qua.