Túi đấm

Giấc mơ với một túi đấm tượng trưng cho một người hoặc tình huống mà bạn đang đưa ra sự tức giận hoặc thất vọng của bạn tại. Bạn cũng có thể tìm kiếm một cách an toàn ra để bày tỏ sự thất vọng của bạn. Ngoài ra, giấc mơ có thể có nghĩa là bạn đang cảm thấy rằng ai đó đang lấy đi sự tức giận của bạn hoặc thất vọng lúc bạn.