Giáng sinh thẻ

Để xem hoặc gửi một thẻ Giáng sinh, khi bạn đang mơ ước, được hiểu là thiếu mối quan hệ với gia đình hoặc bạn bè. Điều này có nghĩa là bạn cần phải tiếp cận với những người thân yêu của bạn hoặc kết nối lại với bạn bè cũ. Nó cũng có tầm quan trọng biểu tượng của lòng thương xót và tha thứ. Bạn có trong quá trình khoan dung? Có lẽ đó là thời gian để quên đi những sai lầm cũ, để nuốt niềm tự hào và tham vọng của bạn. Cố gắng để cho quá khứ đi vào sương mù.