Tấm giấy phép xe hơi

Mơ ước và nhìn thấy một mảng bám trong giấc mơ của bạn đại diện cho sự tự do để chạy cuộc sống của riêng bạn.