Palm đọc

Mơ ước bạn đang có đọc bàn tay của bạn tượng trưng cho chiếu của bạn về tương lai của bạn dựa trên niềm tin hiện tại, hoặc nơi bạn nghĩ rằng bạn đang đi. Một dự đoán cá nhân về cuộc sống của bạn dựa trên các tình huống hiện tại. Nó phản ánh rằng bạn đang tự tin về việc nhìn thấy các mục tiêu trong tương lai nhận ra. Giấc mơ nhận được tin xấu từ một chỉnh hình có thể đại diện cho một tình huống đó là làm tổn thương sự tự tin của bạn hoặc hy vọng táo bạo về tương lai.