Hoe

Giấc mơ của một khu vườn hoe tượng trưng cho một mong muốn thực hiện một tình huống khó khăn ít nghiêm trọng. Lây lan một trách nhiệm lớn hoặc khó khăn ra. Đối phó với hầu hết các vấn đề phần hoặc cố gắng để làm cho một tình huống khó quản lý hơn.