Táo

Nếu bạn ước mơ nhìn thấy táo trên cây phát triển, nó tượng trưng cho trí thông minh và sự giàu có tốt. Nếu bạn thấy mình ăn một quả táo trong giấc mơ của bạn, nó có nghĩa là năng suất, Concord và hưởng thụ. Hãy chắc chắn rằng bạn chăm sóc sức khỏe của bạn là tốt, như táo đại diện cho cuộc sống lành mạnh. Ý nghĩa khác của việc nhìn thấy táo có thể tượng trưng cho hành vi tình dục của bạn, như táo được kết nối với khu vườn của Eden. Khi bạn ước mơ của cụ thể nhìn thấy táo xanh, nó đại diện cho tình yêu. Có lẽ bạn sẽ được may mắn để gặp gỡ một ai đó đặc biệt trong cuộc sống của bạn. Để xem táo thối trong giấc mơ của bạn có nghĩa là những điều bạn đang hy vọng sẽ không đạt được cách bạn nghĩ rằng họ sẽ đạt được hoặc có thể đại diện cho recklessness.