Chữ ký

Nếu bạn ước mơ của yêu cầu cho một chữ ký từ một ai đó tượng trưng cho các đặc điểm mà người đó đã, như tất cả họ ngưỡng mộ và muốn có chúng. Nếu bạn thấy ai đó yêu cầu một chữ ký từ bạn nó cho thấy rằng bạn đang đưa ra một sự chấp nhận cho những người đang yêu cầu.