Tanning

Nếu bạn mơ ước có một tan, sau đó hiển thị phía bên kia của chính mình. Tan tự nhiên và rất tối mang lại những phần tiêu cực của tính cách của bạn bởi vì nó là hư không và không tự nhiên. Ngoài ra, thuộc da có thể chỉ ra sự tự tin mà bạn có, vì xu hướng trong thế giới của vẻ đẹp để được rám nắng.