Trinh nữ Maria

Những ước mơ về Đức Trinh Nữ Maria tượng trưng cho nhận thức của bạn về bản thân hoặc một ai đó như là về mặt lý tưởng hoàn hảo. Hành vi hoàn hảo hoặc bám dính đạo Đức hoàn hảo. Hoàn hảo là tương tự ngay cả. Tình yêu vị tha, lòng trắc ẩn, lý tưởng tinh thần, hoặc làm mẹ. Ngoài ra, Đức Trinh Nữ Maria có thể được quan tâm với đạo lý hoàn hảo hoặc một danh tiếng không có vết. Không bao giờ muốn bất cứ điều gì sai một lần nữa. Tiêu cực, Đức Trinh Nữ Maria tượng trưng có thể phản ánh sợ hãi repressed của giới tính hoặc khó khăn trong các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể có quá nhiều lo lắng để được hoàn hảo hoặc còn không bị ô nhiễm. Cố gắng để sống đến một lý tưởng không thể. Giấc mơ về một bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria có thể đại diện cho hành vi hoàn hảo đang được ngưỡng mộ. Ghi nhớ một cái gì đó bạn hoặc người khác đã làm được hoàn hảo. Admiring đạo Đức cấp trên hoặc lòng từ bi. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria nói với cô ấy chào đón chồng về nhà. Trong cuộc sống thực, cô đã đấu tranh để tha thứ cho chồng của mình bằng việc phản bội của mình và lúng túng sự thiêng liêng của cuộc hôn nhân của họ.