Virus herpes simplex

Để ước mơ rằng bạn hoặc một người có herpes, có thể có ý nghĩa biểu tượng của lo lắng, căng thẳng và khó chịu về một sự kiện sắp xảy ra hoặc một cái gì đó với một kết thúc không chắc chắn trong các hoạt động tình dục. Có lẽ bạn đã có tình dục không an toàn và bây giờ bạn có một cảm giác xấu về nó. Bạn có bày tỏ hối tiếc của bạn?