Rửa tội

Khi bạn ước mơ của một em bé chịu phép báp têm là biểu hiện sự tái sinh của innerself của bạn. Giấc mơ này cho thấy năng lượng tích cực của bạn đối với những người xung quanh bạn. Nếu bạn thấy ai đó đang đắm mình trong nước, nó không phải là một dấu hiệu tốt và có thể đại diện cho bất hạnh, trong khi nói đến bề mặt của nước có nghĩa là tái sinh và đổi mới. Bạn nên thay đổi cá tính của bạn để tự tốt nhất, vì điều này sẽ dẫn bạn đến một tương lai thịnh vượng và may mắn. Về phía thăng hoa, giấc mơ đề cập đến nghiên cứu của Thiên Chúa. Đây là thời gian khi họ bắt đầu nhận ra bạn là ai và những gì bạn làm trong thế giới này, đặc biệt là những gì là mục đích của bạn trong cuộc sống.