Nơi

Để ước mơ của một nơi nào đó là để nói về trạng thái bên trong của tâm trí của bạn. Hãy xem xét cảm xúc của riêng bạn và những kỷ niệm với nơi cụ thể đó.