Lưỡng tính (bisexuality)

Nếu bạn không phải là lưỡng tính, nhưng bạn đang mơ ước rằng bạn là người hai giới, sau đó giấc mơ có thể tượng trưng cho những suy nghĩ hoặc ham muốn tình dục. Hoạt động tiềm thức của bạn có thể cố gắng bù đắp cho sự hạn chế của biểu hiện tình dục của bạn. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, bisexuality có thể giao tiếp như là một dấu hiệu của sự nhầm lẫn chung trong khuynh hướng tình dục.