Thẻ Tarot

Việc mơ ước của các thẻ Tarot là một dấu hiệu của tiếp tục đọc những suy nghĩ của bạn, bởi vì bên trong bạn nói bất cứ điều gì anh ta muốn ra khỏi cuộc sống. Xem xét việc chú ý đến những gì các chữ cái nói và loại biểu tượng bạn đã viết. Nếu bạn đã thấy các wands, sau đó nó cho thấy sự sáng tạo của bạn, trạng thái tinh thần của tâm, và tò mò. Thực tế của đồng cỏ biểu thị sức mạnh, sức mạnh to lớn, không sợ hãi. Pentacle cho thấy sự khôn ngoan, kinh doanh và giao tiếp với trái đất. Kính Fore dự đoán về sự ngây thơ, rõ ràng và cảm xúc của mình.