Cemetery

Mơ ước đó là trong một nghĩa bài, cho thấy giao hợp đóng cửa và hoàn thiện một số khía cạnh thời xưa trong nhân vật của bạn. Điều này có nghĩa rằng bạn đang kết thúc một số thói quen hoặc thay đổi hành vi của bạn. Giấc mơ này cũng cho thấy rằng bạn đang trong quá trình tái sinh. Nhưng khác giải thích không phải là như vậy tốt. Ngoài ra, nghĩa trang trong giải thích trực tiếp hơn có thể tượng trưng cho nỗi buồn và bất hạnh. Nghĩa trang trong giấc mơ cũng nổi bật cho tang chưa được giải quyết, lo ngại về cái chết hoặc lo lắng về sự kết thúc của một cái gì đó, tình hình hoặc mối quan hệ.