Bailiff

Khi bạn mơ thấy một bailiff đại diện cho hành động của bạn mà bạn đã làm trên đầu trang, không phải là cách bạn nên để làm cho họ và bây giờ là thời gian để xem những hậu quả của những điều bạn đã làm. Nếu bạn thấy mình bị bắt giữ nó có nghĩa là bạn cần phải cố gắng để được tốt hơn và vượt trội trong phong trào chuyên nghiệp của bạn. Sự vững chắc trong bạn là để được nghi ngờ.