Cung và mũi tên

cung và mũi tên trong một giấc mơ, là những thành phần của vai trò của những người đàn ông và phụ nữ được chạm vào trong quan hệ tình dục. Có lẽ một trong những thành phần này là không thể kiểm soát và không có sự hòa hợp khi họ đang làm cho tình yêu. Mặt khác, giấc mơ có thể cho thấy sự xâm lược, thất vọng và căng thẳng. Có lẽ anh đang cố gắng đóng cửa.