Kẹo

Giấc mơ với sự hài lòng tổng số caramel hoặc hoàn hảo. Một người hoặc tình hình trong cuộc sống của bạn mà hoàn toàn vui lòng bạn, đề với tất cả các sự cố của bạn hoặc là giải pháp hoàn hảo. Một cái gì đó tuyệt vời hoặc không thất vọng bạn anyway. Nó cũng có thể là đại diện của người hoặc tình hình mà làm tất cả mọi thứ cho bạn. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước của một màu caramel. Trong cuộc sống thực, ông đã đi qua các vấn đề tài chính bị áp bức và một sở thích của ông được cung cấp cho anh ta một cơ hội đáng tin cậy để thoát khỏi chúng. Màu caramel của phản ánh cách sở thích cảm thấy như một giải pháp hoàn hảo cho tất cả các vấn đề của bạn. phản ánh sự bảo vệ ông cảm thấy với các trò tiêu khiển của tổn thất tài chính.