Giao lộ

Mơ ước rằng bạn đang ở một ngã tư có biểu tượng ý nghĩa của các quyết định quan trọng. Giao lộ trong giấc mơ của bạn gợi ý một quyết định đó là cần thiết để tiến lên phía trước. Bạn cần phải thực hiện một sự lựa chọn hoặc quyết định nếu bạn muốn tiến bộ.