Thực hiện

Khi bạn đang ngủ, mơ ước và nhìn thấy một tầm nhìn mà bạn đã được soạn thảo, nó chỉ ra rằng các quan sát và niềm tin của người khác đang bị buộc phải khi bạn. Bạn là cảm giác áp lực của những người muốn bạn làm một cái gì đó bạn không cảm thấy thoải mái với.