Treadmill

Nếu bạn ước mơ giao phối, một giấc mơ như vậy cho thấy những nỗ lực mà không trả hết. Giấc mơ cảnh báo bạn ngừng làm những gì bạn đã làm bởi vì nó không mang lại bất kỳ kết quả tích cực.