GNOME, Gnomes (sinh vật thần thoại)

cho dù bạn đang mơ ước trong bối cảnh nào hoặc bạn đang nhìn thấy một GNOME, nó có nghĩa là con bên trong và tưởng tượng của mình.