Người Đức

Những ước mơ về những người Đức tượng trưng cho các khía cạnh của cá tính của họ mà rất hữu tỉ hoặc hợp lý. Nói nó giống như nó là hoặc đang sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì ngoại trừ các sự kiện thực tế hoặc ý tưởng. Tích cực, một người Đức tượng trưng cho sự lựa chọn hợp lý thông minh hoặc quan sát. Unstoppable, chiến thắng bởi vì bạn từ bỏ tất cả những cảm xúc. Một kinh doanh tâm lý. Tôi cảm thấy tốt biết bạn đang được hợp lý. Tiêu cực, người Đức đại diện cho sự trung thực lạnh hoặc insensitive. Cảm xúc của người dân Trung thực hoặc chân thật. Tất nhiên, để nghĩ rằng nó là nguy hiểm. Arrogantly lo lắng về cảm xúc của riêng bạn lúc nghĩ rằng hầu hết có bất cứ ai.