Thù địch

Giấc mơ của sự thù địch cho thấy rằng bạn đang áp bức những cảm xúc này trong cuộc sống thức dậy của bạn và phản ánh về ước mơ của bạn. Bạn cần phải tìm một cách để đối mặt và đối phó với những cảm xúc thù địch.