Vòng

Giấc mơ về một chiếc nhẫn tượng trưng cho cam kết. Cam kết với một mối quan hệ hoặc một liên doanh mới. Một sự phản ánh của lòng trung thành của bạn để lý tưởng, trách nhiệm hoặc niềm tin của bạn. Ngoài ra, một vòng cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn cho cam kết. Mơ ước của một vòng vàng tượng trưng cho một cam kết hoặc hứa hẹn đó là bảo đảm. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn cho lòng trung thành, an ninh hoặc vĩnh viễn. Ước mơ mất một chiếc nhẫn tượng trưng cho cảm xúc về một cam kết bị mất hoặc lời hứa bị hỏng. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước nhìn thấy một người đàn ông cô ấy thích đeo nhẫn cưới. Trong cuộc sống thực, cô muốn có một cam kết nghiêm trọng cho người đàn ông này.