SAP, chất lỏng quan trọng, sức sống

Các chất lỏng, chủ yếu là nước với các loại đường và khoáng chất hòa tan, lưu thông trong hệ thống mạch máu của nhà máy, được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng của sức khỏe mạnh mẽ của người mơ mộng. Để xem các SAP trong giấc mơ có nghĩa là sức khỏe thể chất của bạn và năng lượng tinh thần lớn. Nó cũng có thể đại diện cho một ai đó là quá tin tưởng. Có lẽ, bạn là người, những người có thể dễ dàng bị lừa gạt hoặc bị lừa gạt. Mơ ước của SAP cũng là đại diện của các khía cạnh đa cam trong người mơ mộng.