Lưỡi lăn

Mơ ước đó là trên lưỡi của cuộn, có thể được hiểu như là biểu tượng chảy nhanh của cuộc sống của bạn. Bạn đang di chuyển nhanh chóng thông qua cuộc sống với một rất lớn dễ dàng và độ cứng của mục đích của bạn. Bạn đang trải qua một cảm giác giải phóng, thư giãn và tự do.