Gậy câu cá

Giấc mơ với một thanh cá tượng trưng cho mong muốn của bạn để đạt được kiến thức về bản thân hoặc khám phá những không rõ. Nhìn thấy những gì xảy ra. Nó cũng có thể là đại diện của mong muốn của bạn để tìm một giải pháp cho một vấn đề mà bạn thiếu kinh nghiệm. câu cá thường xuất hiện trong những giấc mơ của người dân trong điều trị hoặc những người đang cố gắng để cải thiện tự. Cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với vấn đề khó khăn hoặc cảm xúc.