Alchemy

Khi bạn mơ ước của một giả kim thuật nó cho thấy rằng bạn đang bối rối trong khi cố gắng thay đổi cùng với người tốt hơn bạn đang có. Giấc mơ này cũng có thể đại diện cho những thời khó khăn phía trước. Bạn có thể có một số thách thức, nhưng không được lo lắng, sau đó bạn sẽ giải quyết những vấn đề, bạn sẽ có hậu quả lớn.