Im lặng

Nếu bạn nghe thấy sự im lặng là một giấc mơ, nó có nghĩa là bạn sẽ nhận được một số quyền riêng tư và yên bình trong cuộc sống của bạn. Có thể có nhiều vấn đề gây ra nhiều cảm xúc tiêu cực. Có lẽ bạn đang tìm kiếm một số sự cân bằng để có được nhịp điệu của tâm trí của bạn.