Bàn bi-a

Ước mơ về chơi hồ bơi tượng trưng cho một cuộc chiến hoặc cuộc cạnh tranh bạn có nơi bạn muốn làm tất cả mọi thứ bạn có thể để vô hiệu hóa phe đối lập đầu tiên.