Ruby

Những ước mơ về một đá quý Ruby tượng trưng cho ý định tiêu cực incorruptible. Nó cũng có thể là đại diện của các tình huống tiêu cực mà cố tình vĩnh viễn. Bạn hoặc một người là quá động lực để làm điều gì đó xấu hay sai. Một kế hoạch hoặc ý tưởng tiêu cực được ước tính.