Khung ảnh

Những ước mơ về một khung chân dung tượng trưng cho một mong muốn ghi nhớ một cái gì đó là hoàn hảo. Không bao giờ nhớ một tình huống có điều gì đó sai trái với nó một lần nữa. Màu đen chân dung khung có thể cho thấy nỗi ám ảnh với được hoàn hảo hoặc một nỗi sợ hãi không được hoàn hảo.