Gunpowder

Giấc mơ về thuốc súng tượng trưng cho tiềm năng nguy hiểm hoặc làm cho những lựa chọn mà những người khác không thích. Nó cũng có thể là đại diện của sự tức giận, bạo lực hoặc can đảm cho một cái gì đó mạnh mẽ. Cảm thấy rằng bạn có thể làm điều gì đó nguy hiểm hoặc nghiêm trọng nếu bạn thực sự muốn. Ngoài ra, thuốc súng tượng trưng cho rằng bạn hoặc người khác đang trên bờ vực mất tính khí của bạn. Cảm thấy gần với nổ trên một số vấn đề hoặc biến động cảm xúc. Thuốc súng có thể phản ánh sự cần phải tiến hành thận trọng và tiếp cận một vấn đề một cách cẩn thận. Bạn có thể lo sợ rằng một sai lầm sẽ làm cho một tình huống tồi tệ hơn nhiều hoặc có hậu quả nghiêm trọng.