Id

Giấc mơ về một Android tượng trưng cho một khía cạnh của cá tính của bạn đó là thông minh nhưng không có cảm giác. Có thể là một sự phản ánh của một người thông minh trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy là đơn điệu, nhàm chán, hoặc không đáp ứng nhu cầu tình cảm của bạn. Nó cũng có thể đại diện cho những người bạn biết ai là người chống lại xã hội hoặc dễ dàng trong kiểm soát. Ví dụ: một người phụ nữ một lần mơ ước có quan hệ tình dục với một Android trong khi quan hệ tình dục với một người cô thấy rất yên tĩnh và hướng nội.