Ngất

Giấc mơ về ngất xỉu tượng trưng cho rằng bạn hoặc người khác cảm thấy một vấn đề hoặc tình hình là quá nhiều để chịu. Tích cực, ngất xỉu có thể phản ánh cảm xúc về được như vậy tuyệt vời hoặc mạnh mẽ mà bạn đàn áp người.