Thất bại

Nếu bạn ước mơ của xe ô tô của bạn, Van hoặc bất kỳ chiếc xe khác mà bạn đang lái xe đã phá vỡ, rằng một giấc mơ như vậy cho thấy áp lực bạn đã làm cho chính mình. Có lẽ bạn nên làm chậm, nếu không bạn sẽ bị cạn kiệt. Cố gắng để chăm sóc nhiều hơn về bản thân và thay đổi thái độ để những điều thịnh vượng, bởi vì nó không phải là điều quan trọng nhất trên thế giới.