Cửa

giấc mơ về một clasp cửa cơ khí tượng trưng cho việc đóng cửa vào một số khu vực của cuộc sống của bạn mà là an toàn hoặc thoải mái. Một cổng có thể phản ánh có thêm thời gian hoặc một quá trình chuyển đổi an toàn hơn. Không phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt cùng một lúc.