Cột sống

Ước mơ về một cột tượng trưng cho khả năng chịu đựng khó khăn hoặc Hãy yên lặng với sự lựa chọn khó khăn. Độ bền và sức mạnh của nhân vật. Lòng can đảm của sự lên án hoặc duy trì tính liêm khiết khi đối mặt với sự kiêu ngạo. Bạn giữ trách nhiệm hay lời hứa của mình như thế nào. Có cột sống. Tiêu cực, một giấc mơ với một cột sống có thể phản ánh một thiếu nhân vật đạo đức hoặc trách nhiệm. Bạn đã cho đến một vấn đề hoặc ducked.