Trộm

Giấc mơ, trong đó bạn nhìn thấy kẻ trộm hoặc bạn là kẻ trộm, sau đó một ước mơ như vậy dự đoán về sự thất vọng bạn đang bị. Bạn cảm thấy kiệt sức. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra xu hướng của bạn đang được rất tốt cho người khác. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn tự bảo vệ mình thay vì quá tốt cho người khác.