Hạt giống

Nếu bạn mơ ước của hạt giống, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy tiềm năng, sự sinh sản và quyền lực. Các hạt giống cũng là một khởi đầu mới hoặc sinh của một cuộc sống mới. Hãy xem xét rằng hạt giống cũng có thể có nghĩa là cái gì khác mà đã được đặt trong tâm trí của bạn, và có một tiềm năng để phát triển.