Sirens

Giấc mơ của còi cọc nghe trong một giấc mơ, biểu hiện những điều bạn đang sợ một cái gì đó cung cấp cho bạn rất nhiều căng thẳng. Giấc mơ cũng có thể là một cảnh báo cho một người mơ mộng tập trung vào một vấn đề rất nghiêm trọng.