Yeti

Ý nghĩa của snowman khả ố được giải thích trong giấc mơ như là biểu tượng của unknowingness và sợ hãi. Để có được giải thích tốt nhất của giấc mơ của bạn, xin vui lòng cũng xem ý nghĩa của giấc mơ Yeti.